Přihlašte se do kurzu ještě dnes nebo se informujte na telefonu 777 654 017

Učebnice Angličtiny

Učebnice které používáme k výuce anglického jazyka

New English File - Beginner

Dosud jsem angličtinu nikdy nestudoval/a. Jsem úplný začátečník.

Co se v kurzu naučíte?

 • osvojíte si základy anglické gramatiky
 • gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte a při jednoduché konverzaci je budete plynně ovládat
 • vytvoříte si slovní zásobu nejdůležitějších slovíček a slovních spojení a bez problémů zvládnete jednoduchá konverzační témata
 • budete schopni domluvit se s jistotou v základních životních situacích
 • probíraná gramatika - přítomný čas prostý, minulý čas prostý - pravidelná a nepravidelná slovesa, číslovky, zájmena
 • probíraná témata - země a národnosti, povolání, rodina, čas, koníčky, základní osobní údaje apod.
 • tento kurz odpovídá úrovni A1 modelové stupnice společného evropského rámce

 

New English File Elementary

Co již umím a znám?

 • angličtinu jsem již studoval/a, ale bylo to dávno, mnoho si toho již nepamatuji a chci si vše zopakovat
 • absolvoval/a jsem kurz angličtiny, ale přesto si chci gramatiku zopakovat od úplného začátku

Co se v kurzu naučíte?

 • znovu si osvojíte základy anglické gramatiky a konečně si ji spolehlivě zafixujete
 • gramatické struktury a vazby si znovu důkladně procvičíte a upevníte a při jednoduché konverzaci je budete plynně ovládat
 • vytvoříte si slovní zásobu nejdůležitějších slovíček a slovních spojení a bez problémů zvládnete jednoduchá konverzační témata
 • budete schopni domluvit se s jistotou v základních životních situacích
 • probíraná gramatika - přítomný čas prostý, minulý čas prostý - pravidelná a nepravidelná slovesa, číslovky, zájmena
 • probíraná témata - země a národnosti, povolání, rodina, čas, koníčky, základní osobní údaje apod.
 • tento kurz odpovídá úrovni A2 modelové stupnice společného evropského rámce

 

New English File Pre-Intermediate

Co již umím a znám?

 • zvládáte sledovat řeč, která je zřetelně a pečlivě vyslovována
 • umíte se jednoduchým způsobem domluvit v krátkých větách. Umíte klást jednoduché otázky a také na ně odpovídat
 • dokážete v jednoduchých větách popsat věci a osoby
 • ovládáte tvoření přítomného času prostého a průběhového, minulého a budoucího času

Co se v kurzu naučíte?

 • vytvoříte si velmi dobré základy anglické gramatiky (základní časy, modální slovesa, přídavná jména atd.)
 • gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat
 • osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí
 • probíraná gramatika - upevnění znalostí slovesných časů - přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý - pravidelná a nepravidelná slovesa, předpřítomný čas, budoucí čas a vyjádření budoucnosti pomocí going to, stupňování přídavných jmen, modální slovesa, podmínkové věty
 • probíraná témata - rodina, charakteristika osobnosti, části těla, dovolená, oblečení, hudba, apod.
 • tento kurz odpovídá úrovni A2+/B1- modelové stupnice společného evropského rámce

 

New English File Intermediate

Co již umím a znám?

 • zvládáte sledovat řeč, která je zřetelně a pečlivě vyslovována
 • rozumíte frázím, se kterými se setkáte v běžné komunikaci, a dokážete popsat a charakterizovat lidi či životní situace
 • dokážete klást otázky a odpovídat na ně
 • nečiní Vám problémy porozumět stručným instrukcím a návodům

Co se v kurzu naučíte?

 • zvládnete běžnou anglickou gramatiku
 • gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat
 • osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Zvládnete konverzaci s rodilým mluvčím a bez problémů se domluvíte v zahraničí
 • probíraná gramatika - upevňování znalostí a rozdílů mezi přítomným časem prostým a průběhovým, minulým časem prostým a předpřítomnýmčasem, budoucího času, modální slovesa (must, have to, should, can, could, may etc.), stupňování přídavných jmen
 • probíraná témata - jídlo, sporty, charakteristika osobnosti, doprava a cestování, popis osob, vzdělání, domácnost, apod.
 • tento kurz odpovídá úrovni B1+ modelové stupnice společného evropského rámce

 

New English File Upper-Intermediate

Co již umím a znám?

 • komunikujete plynně v každodenních situacích
 • umíte se vyjádřit při konverzaci o abstraktních tématech
 • zvládáte se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která Vám jsou známá

Co se v kurzu naučíte?

 • budete dokonale zvládat běžnou anglickou gramatiku
 • gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat
 • osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Bez problému zvládnete konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí
 • probíraná gramatika - upevňování znalostí slovesných časů a seznámení s budoucím časem průběhovým a předbudoucím. Dále pomocná slovesa, příslovce, nepřímá řeč.
 • probíraná témata - osobnost, nemoci a léčba, oblečení a móda, letecká doprava, počasí, kriminalita, apod.
 • tento kurz odpovídá úrovni B2 modelové stupnice společného evropského rá

 

Konverzace pokročilí - Advanced

Co již umím a znám?

 • komunikujete plynně v každodenních situacích
 • umíte se vyjádřit při konverzaci o abstraktních tématech
 • zvládáte se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která Vám jsou známá

Co se v kurzu naučíte?

 • budete dokonale zvládat běžnou anglickou gramatiku
 • gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat
 • osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Bez problému zvládnete konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí
 • probíraná gramatika - upevňování znalostí slovesných časů a seznámení s budoucím časem průběhovým a předbudoucím. Dále pomocná slovesa, příslovce, nepřímá řeč.
 • probíraná témata - osobnost, nemoci a léčba, oblečení a móda, letecká doprava, počasí, kriminalita, apod.
 • tento kurz odpovídá úrovni B2 modelové stupnice společného evropského rámce

Máte zájem nebo dotaz? Zeptejte se nás ...

Máte-li jakýkoli dotaz, napište nám. My Vám obratem odpovíme na uvedený kontakt.

Captcha

* Povinné položky
Novinky a akce školy
Omezení výuky

9.3.2020

V souladu s usnesením vlády ČR o prevenci šíření Covid – 19 je naše škola do odvolání uzavřena. K tomuto rozhodnutí jsme přistoupili ještě dříve než nám tuto povinnost uložila vláda z důvodu ochrany zdraví našich studentů. Od 23.3.2020 bude probíhat výuka online. Rozvrh hodin je zachován. ...


OTEVÍRÁME nový školní rok 2019/20 – začínáme 16. září 2019

7.8.2019


Testy dne 12.9. a 13.9.2019 v prostorách English Centre

6.8.2019


OTEVÍRÁME nový školní rok 2017/18 – začínáme 18. září 2017

10.8.2017


ZÁJEZD DO LONDÝNA

3.8.2017


Testy dne 15.9. a 16.9.2016 v prostorách English Centre

7.8.2016


OTEVÍRÁME nový školní rok 2016/17 – začínáme 19.září 2016

1.8.2016


Přihlášky do kurzů

17.6.2016


OTEVÍRÁME nový školní rok 2015/16 – začínáme 12.října 2015

18.8.2015


ZÁJEZD DO LONDÝNA

1.8.2015


Odběr novinek
Zadejte svůj email

Partneři školy
University Centre, University of Cambridge
Pension CLARA Karlovy Vary
Pension CLARA Karlovy Vary
Krabičková dieta
Pension Clara Krabičkové šílenství