Přihlašte se do kurzu ještě dnes nebo se informujte na telefonu 777 654 017

Učebnice Angličtiny

Učebnice které používáme k výuce anglického jazyka

New English File - Beginner

Dosud jsem angličtinu nikdy nestudoval/a. Jsem úplný začátečník.

Co se v kurzu naučíte?

 • osvojíte si základy anglické gramatiky
 • gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte a při jednoduché konverzaci je budete plynně ovládat
 • vytvoříte si slovní zásobu nejdůležitějších slovíček a slovních spojení a bez problémů zvládnete jednoduchá konverzační témata
 • budete schopni domluvit se s jistotou v základních životních situacích
 • probíraná gramatika - přítomný čas prostý, minulý čas prostý - pravidelná a nepravidelná slovesa, číslovky, zájmena
 • probíraná témata - země a národnosti, povolání, rodina, čas, koníčky, základní osobní údaje apod.
 • tento kurz odpovídá úrovni A1 modelové stupnice společného evropského rámce

 

New English File Elementary

Co již umím a znám?

 • angličtinu jsem již studoval/a, ale bylo to dávno, mnoho si toho již nepamatuji a chci si vše zopakovat
 • absolvoval/a jsem kurz angličtiny, ale přesto si chci gramatiku zopakovat od úplného začátku

Co se v kurzu naučíte?

 • znovu si osvojíte základy anglické gramatiky a konečně si ji spolehlivě zafixujete
 • gramatické struktury a vazby si znovu důkladně procvičíte a upevníte a při jednoduché konverzaci je budete plynně ovládat
 • vytvoříte si slovní zásobu nejdůležitějších slovíček a slovních spojení a bez problémů zvládnete jednoduchá konverzační témata
 • budete schopni domluvit se s jistotou v základních životních situacích
 • probíraná gramatika - přítomný čas prostý, minulý čas prostý - pravidelná a nepravidelná slovesa, číslovky, zájmena
 • probíraná témata - země a národnosti, povolání, rodina, čas, koníčky, základní osobní údaje apod.
 • tento kurz odpovídá úrovni A2 modelové stupnice společného evropského rámce

 

New English File Pre-Intermediate

Co již umím a znám?

 • zvládáte sledovat řeč, která je zřetelně a pečlivě vyslovována
 • umíte se jednoduchým způsobem domluvit v krátkých větách. Umíte klást jednoduché otázky a také na ně odpovídat
 • dokážete v jednoduchých větách popsat věci a osoby
 • ovládáte tvoření přítomného času prostého a průběhového, minulého a budoucího času

Co se v kurzu naučíte?

 • vytvoříte si velmi dobré základy anglické gramatiky (základní časy, modální slovesa, přídavná jména atd.)
 • gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat
 • osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Budete schopni vést základní konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí
 • probíraná gramatika - upevnění znalostí slovesných časů - přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý - pravidelná a nepravidelná slovesa, předpřítomný čas, budoucí čas a vyjádření budoucnosti pomocí going to, stupňování přídavných jmen, modální slovesa, podmínkové věty
 • probíraná témata - rodina, charakteristika osobnosti, části těla, dovolená, oblečení, hudba, apod.
 • tento kurz odpovídá úrovni A2+/B1- modelové stupnice společného evropského rámce

 

New English File Intermediate

Co již umím a znám?

 • zvládáte sledovat řeč, která je zřetelně a pečlivě vyslovována
 • rozumíte frázím, se kterými se setkáte v běžné komunikaci, a dokážete popsat a charakterizovat lidi či životní situace
 • dokážete klást otázky a odpovídat na ně
 • nečiní Vám problémy porozumět stručným instrukcím a návodům

Co se v kurzu naučíte?

 • zvládnete běžnou anglickou gramatiku
 • gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat
 • osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Zvládnete konverzaci s rodilým mluvčím a bez problémů se domluvíte v zahraničí
 • probíraná gramatika - upevňování znalostí a rozdílů mezi přítomným časem prostým a průběhovým, minulým časem prostým a předpřítomnýmčasem, budoucího času, modální slovesa (must, have to, should, can, could, may etc.), stupňování přídavných jmen
 • probíraná témata - jídlo, sporty, charakteristika osobnosti, doprava a cestování, popis osob, vzdělání, domácnost, apod.
 • tento kurz odpovídá úrovni B1+ modelové stupnice společného evropského rámce

 

New English File Upper-Intermediate

Co již umím a znám?

 • komunikujete plynně v každodenních situacích
 • umíte se vyjádřit při konverzaci o abstraktních tématech
 • zvládáte se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která Vám jsou známá

Co se v kurzu naučíte?

 • budete dokonale zvládat běžnou anglickou gramatiku
 • gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat
 • osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Bez problému zvládnete konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí
 • probíraná gramatika - upevňování znalostí slovesných časů a seznámení s budoucím časem průběhovým a předbudoucím. Dále pomocná slovesa, příslovce, nepřímá řeč.
 • probíraná témata - osobnost, nemoci a léčba, oblečení a móda, letecká doprava, počasí, kriminalita, apod.
 • tento kurz odpovídá úrovni B2 modelové stupnice společného evropského rá

 

Konverzace pokročilí - Advanced

Co již umím a znám?

 • komunikujete plynně v každodenních situacích
 • umíte se vyjádřit při konverzaci o abstraktních tématech
 • zvládáte se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která Vám jsou známá

Co se v kurzu naučíte?

 • budete dokonale zvládat běžnou anglickou gramatiku
 • gramatické struktury a vazby si důkladně procvičíte a upevníte, při konverzaci je budete plynně ovládat
 • osvojíte si novou slovní zásobu a další konverzační témata. Bez problému zvládnete konverzaci s rodilým mluvčím a domluvíte se v zahraničí
 • probíraná gramatika - upevňování znalostí slovesných časů a seznámení s budoucím časem průběhovým a předbudoucím. Dále pomocná slovesa, příslovce, nepřímá řeč.
 • probíraná témata - osobnost, nemoci a léčba, oblečení a móda, letecká doprava, počasí, kriminalita, apod.
 • tento kurz odpovídá úrovni B2 modelové stupnice společného evropského rámce

Máte zájem nebo dotaz? Zeptejte se nás ...

Máte-li jakýkoli dotaz, napište nám. My Vám obratem odpovíme na uvedený kontakt.

Captcha

* Povinné položky
Pension Clara Krabičkové šílenství